Vítame vás - naše služby
Potrebujete sa venovať svojej hlavnej činnosti? Flexibilný a spoľahlivý technik freelancer, zabezpečí realizáciu vami požadovaných úloh a činností. Po vzájomnej dohode je možná spolupráca na vašich krátkodobých a dlhodobých projektoch. Vykonávam (personálne zabezpečujem) plnenie podporných - vedľajších činností a služieb - facility management, facility services:
- controlling
(kontrolné služby),
- služby správcu nehnuteľnosti, údržba a technická správa budov, objektov, chát ...,
- editor - administratívne práce online podpora, spracovanie dát, office work,
- údržba elektrických zariadení,
- koordinátor bezpečnosti,
- BOZP a OPP
(bezpečnostný technik, školenia AOP lešenára, technik požiarnej ochrany),
- tvorba a úprava webstránok.

Náplňou práce technika podporných služieb je zabezpečenie, riadenie a optimalizácia podporných činností pre klientov. Umožní vám to venovať sa naplno vašim prioritám a vytvárajú sa tým optimálne podmienky pre úspešný priebeh činnosti, ktorú plánujete realizovať.
Designed by A. D. 2023
Business Company
FACILITY SERVICES    podporné služby
Anton Dybala - EXIMOB, Terchová 1122, 013 06 Terchová  
Tel.: 0903 862 098, IČO: 344 964 16, DIČ: 1022925288
 
VRCHOLY MALEJ FATRY
PediZdenka
Prevádzka: ul. J. Milca 11
Tel.: 0903 832 691
www.pedizdenka.sk